Opatrunek Medisorb G

Producent: X | Nasze oznaczenie: 027-008

Opis produktu:

Opatrunek hydrożelowy Medisorb G ma postać przezroczystego żelu, który tworzy i utrzymuje wilgotne środowisko w ranie, które przyspiesza jej proces leczenia. W zależności od rodzaju rany opatrunek może być stosowany do uwadniania / usuwania suchej tkanki martwiczej inicjując w ten sposób proces oczyszczania rany lub też w przypadku ran słabo wydzielających może pochłaniać martwe komórki i nadmiar wydzieliny. Nawilżenie tkanki martwiczej ułatwia przebieg procesu autolizy, czyli naturalnego...

Więcej szczegółów

Opcje produktu:

Twoja cena

62,30 zł (z VAT)

Opatrunek hydrożelowy Medisorb G ma postać przezroczystego żelu, który tworzy i utrzymuje wilgotne środowisko w ranie, które przyspiesza jej proces leczenia. W zależności od rodzaju rany opatrunek może być stosowany do uwadniania / usuwania suchej tkanki martwiczej inicjując w ten sposób proces oczyszczania rany lub też w przypadku ran słabo wydzielających może pochłaniać martwe komórki i nadmiar wydzieliny. Nawilżenie tkanki martwiczej ułatwia przebieg procesu autolizy, czyli naturalnego rozpuszczania tkanek martwiczych. Opatrunek nie przylega do powierzchni rany, co minimalizuje ryzyko uszkodzenia zdrowych komórek i czyni jego zmianę bezbolesną dla pacjenta. Medisorb G może być stosowany w przypadku ran w I fazie oczyszczania* takich jak odleżyny i owrzodzenia podudzi. Utrzymując wilgotne środowisko w ranie pomaga ją oczyścić i usunąć tkankę martwiczą oraz resztki komórkowe. Opatrunek może być również stosowany w celu zmiękczenia i uwodnienia tkanki martwiczej oraz nawilżenia rany w II fazie wzrostu**. Medisorb G jest opatrunkiem jałowym, przy zmianie opatrunku należy przestrzegać elementarnych zasad aseptyki. Przed założeniem opatrunku należy ranę przepłukać roztworem soli fizjologicznej i osuszyć otaczającą ją skórę. Ranę pokrywa się żelem, do wysokości minimum 5 mm ponad martwymi komórkami (żel jest obojętny dla zdrowych tkanek). Następnie należy zakryć ranę opatrunkiem wtórnym. W przypadku ran martwiczych opatrunek należy zmieniać co 24 godz. W przypadku ran czystych opatrunek może być pozostawiony max do 3 dni.

Opakowanie: Tubka – 15g.

* I faza oczyszczania rany (zapalna) - na tym etapie w ranie występuje martwica sucha, a także rozpływna tkanka martwicza. Rana ma charakter zapalny i sprawia ból. Organizm stara się zniszczyć bakterie, które dostały się do rany i wyizolować martwe tkanki z jej środowiska.

** II faza wzrostu (odbudowy tkanek ) - w tym etapie występują dwa procesy, ziarninowanie czyli uzupełnianie ubytku tkanek oraz naskórkowanie czyli pokrywanie rany nowym naskórkiem.

OPATRUNKI SPECJALISTYCZNE MATOPAT
Lecząc ranę wybiera się sposób leczenia w zależności od rodzaju, głębokości, umiejscowienia oraz przyczyny jej powstania. Możemy leczyć rany tradycyjnie na sucho lub w środowisku wilgotnym. Odleżyny i owrzodzenia, jako rany przewlekłe, stanowią istotny problem nie tylko dla samego pacjenta i jego rodziny, ale również dla środowiska medycznego. Rany przewlekłe nie pojawiają się u ludzi zdrowych, którzy zachowują aktywność ruchową i są zdolni do reakcji na niekomfortowy dla nich ucisk. Odleżyny i inne rany trudno gojące się mogą być wynikiem unieruchomienia pacjenta, mogą być problemem osób starszych, mogą wystąpić w sytuacjach ogólnego złego stanu zdrowia. Czynnikami utrudniającymi gojenie się ran może być również nieprawidłowe odżywianie, stosowana terapia lekowa, nieodpowiedni poziom opieki medycznej. W leczeniu odleżyn, owrzodzeń podudzi czy oparzeń dobre efekty przynosi zastosowanie nowoczesnych zaawansowanych technologicznie opatrunków. Opatrunki specjalistyczne utrzymują odpowiedni stopień wilgotności rany, czym przyczyniają się do zapewnienia optymalnej szybkości procesu gojenia. Leczenie opatrunkami specjalistycznymi jest przeciwieństwem tego co zapewniają opatrunki tradycyjne. Do tej grupy zaliczamy opatrunki typu Medisorb. Rana przewlekła lepiej goi się, jeżeli spełnione zostaną następujące warunki:
*wilgotne środowisko leczenia rany – sprzyja naturalnym procesom oczyszczania rany, regeneracji uszkodzonych wcześniej tkanek oraz obniża dolegliwości bólowe. Rana goi się o około 50 % szybciej,
*obniżone pH – obniżając pH podnosimy kwasowość środowiska rany, co hamuje namnażanie się bakterii,
*szczelne zamknięcie rany ( okluzja) chroni ranę przed zainfekowaniem jej bakteriami znajdującymi się w środowisku pacjenta ( np. opatrunki z wbudowaną warstwą poliuretanową chronią ranę przed uszkodzeniami mechanicznymi).
*stała temperatura – utrzymanie stałej temperatury na poziomie ok. 37o C przyspiesza podział komórkowy i tym samym regenerację uszkodzonych tkanek.