Opatrunek Medisorb A

Producent: X | Nasze oznaczenie: 027-013

Opis produktu:

Opatrunek z alginianów wapnia Medisorb A jest sterylnym opatrunkiem przeznaczonym do stosowania bezpośrednio na ranę. Zawiera alginian wapnia i karboksymetylocelulozę - CMC. Włókniny tego opatrunku reagują z wydzieliną rany tworząc delikatny, wilgotny żel, który stwarza warunki sprzyjające gojeniu. Żel pozwala na wymianę gazową, dodatkowo chroni przed urazami mogącymi wystąpić ze strony opatrunku zewnętrznego. Tworzenie się żelu nie pozwala na boczny wyciek wydzieliny dzięki czemu zapobiega...

Więcej szczegółów

Opcje produktu:

Twoja cena

49,30 zł (z VAT)

Opatrunek z alginianów wapnia Medisorb A jest sterylnym opatrunkiem przeznaczonym do stosowania bezpośrednio na ranę. Zawiera alginian wapnia i karboksymetylocelulozę - CMC. Włókniny tego opatrunku reagują z wydzieliną rany tworząc delikatny, wilgotny żel, który stwarza warunki sprzyjające gojeniu. Żel pozwala na wymianę gazową, dodatkowo chroni przed urazami mogącymi wystąpić ze strony opatrunku zewnętrznego. Tworzenie się żelu nie pozwala na boczny wyciek wydzieliny dzięki czemu zapobiega maceracji zdrowej skóry wokół rany oraz minimalizuje ryzyko powstania urazu podczas zmiany opatrunku. Zmiana opatrunku jest bezbolesna i nie zakłóca procesu gojenia rany. Medisorb A jest opatrunkiem wysoce absorpcyjnym, wskazanym do leczenia ran o umiarkowanej i dużej ilości wydzieliny, nawet zainfekowanych. Stosuje się go do takich ran jak: odleżyny, owrzodzenia podudzi, stopa cukrzycowa, miejsca po pobraniu tkanki do przeszczepu, urazy mechaniczne skóry. Można go stosować w fazie rozpływnej tkanki martwiczej - I faza oczyszczania rany*, w fazie zarninowania – II faza wzrostu**. Medisorb A jest opatrunkiem jałowym. Przy zmianie opatrunku należy przestrzegać elementarnych zasad aseptyki. Przed założeniem opatrunku należy ranę przepłukać sterylnym roztworem soli fizjologicznej i osuszyć skórę wokół rany. Opatrunek nałożyć bezpośrednio na ranę z 2 cm marginesem wokół rany. Przykryć Medisorb A dodatkowym jałowym opatrunkiem i zabezpieczyć bandażem lub plastrem. Zmiana opatrunku winna nastąpić kiedy powierzchnia opatrunku Medisorb A całkowicie jest przekształcona w żel. Opatrunek usuwamy z rany za pomocą sterylnej pincety. Żel, który przy zmianie opatrunku pozostaje w ranie daje się łatwo wypłukać przy pomocy 0,9% roztworu soli fizjologicznej. Zmiany opatrunku zależą od stanu rany. Na obficie sączących ranach codzienna zmiana opatrunku jest wymagana w początkowej fazie leczenia, w kolejnej fazie może być zredukowana do dwóch razy w tygodniu. Leczenie Medisorb A należy stosować do momentu kiedy wydzielina z rany jest niewielka lub ustała. Rany zainfekowane wymagają zmiany opatrunku raz dziennie oraz jednoczesnego leczenia przeciwbakteryjnego pod nadzorem lekarza. Leczenie ran opatrunkiem wymaga oceny lekarskiej po 4 do 6 tygodni stosowania. Medisorb A nie powinien być stosowany do opatrywania przeszczepów chirurgicznych oraz poparzeń stopnia III i podczas terapii antybiotykami.

* I faza oczyszczania rany (zapalna) - na tym etapie w ranie występuje martwica sucha, a także rozpływna tkanka martwicza. Rana ma charakter zapalny i sprawia ból. Organizm stara się zniszczyć bakterie, które dostały się do rany i wyizolować martwe tkanki z jej środowiska.

** II faza wzrostu (odbudowy tkanek ) - w tym etapie występują dwa procesy, ziarninowanie czyli uzupełnianie ubytku tkanek oraz naskórkowanie czyli pokrywanie rany nowym naskórkiem.

OPATRUNKI SPECJALISTYCZNE MATOPAT
Lecząc ranę wybiera się sposób leczenia w zależności od rodzaju, głębokości, umiejscowienia oraz przyczyny jej powstania. Możemy leczyć rany tradycyjnie na sucho lub w środowisku wilgotnym. Odleżyny i owrzodzenia, jako rany przewlekłe, stanowią istotny problem nie tylko dla samego pacjenta i jego rodziny, ale również dla środowiska medycznego. Rany przewlekłe nie pojawiają się u ludzi zdrowych, którzy zachowują aktywność ruchową i są zdolni do reakcji na niekomfortowy dla nich ucisk. Odleżyny i inne rany trudno gojące się mogą być wynikiem unieruchomienia pacjenta, mogą być problemem osób starszych, mogą wystąpić w sytuacjach ogólnego złego stanu zdrowia. Czynnikami utrudniającymi gojenie się ran może być również nieprawidłowe odżywianie, stosowana terapia lekowa, nieodpowiedni poziom opieki medycznej. W leczeniu odleżyn, owrzodzeń podudzi czy oparzeń dobre efekty przynosi zastosowanie nowoczesnych zaawansowanych technologicznie opatrunków. Opatrunki specjalistyczne utrzymują odpowiedni stopień wilgotności rany, czym przyczyniają się do zapewnienia optymalnej szybkości procesu gojenia. Leczenie opatrunkami specjalistycznymi jest przeciwieństwem tego co zapewniają opatrunki tradycyjne. Do tej grupy zaliczamy opatrunki typu Medisorb. Rana przewlekła lepiej goi się, jeżeli spełnione zostaną następujące warunki:
*wilgotne środowisko leczenia rany – sprzyja naturalnym procesom oczyszczania rany, regeneracji uszkodzonych wcześniej tkanek oraz obniża dolegliwości bólowe. Rana goi się o około 50 % szybciej,
*obniżone pH – obniżając pH podnosimy kwasowość środowiska rany, co hamuje namnażanie się bakterii,
*szczelne zamknięcie rany ( okluzja) chroni ranę przed zainfekowaniem jej bakteriami znajdującymi się w środowisku pacjenta ( np. opatrunki z wbudowaną warstwą poliuretanową chronią ranę przed uszkodzeniami mechanicznymi).
*stała temperatura – utrzymanie stałej temperatury na poziomie ok. 37o C przyspiesza podział komórkowy i tym samym regenerację uszkodzonych tkanek.