Lista produktów firmy MEDI

MEDI POLSKA SP. Z O.O.

medi jest czołowym przedsiębiorstwem na światowym rynku medycznym.
Zarówno w istniejących już obszarach działalności – Flebologia, Ortopedia, Protetyka i Szpital, jak również w przyszłych zakresach działania chcemy wciąż pozostać liderem. Podstawowe zadania medi :
poprawiamy jakość życia użytkowników naszych produktów.
wnosimy wkład w zabezpieczenie przyszłości naszych klientów, partnerów i nas samych.
przy tym zachowujemy się uczciwie i utrzymujemy dobre stosunki.
Klienci i partnerzy firmy medi znajdują się w centrum zainteresowania naszej codziennej pracy.
Chcemy, aby klienci i partnerzy byli jak najbardziej przekonani do firmy medi i z niej zadowoleni. Innowacje, aktywne kształtowanie rynku, indywidualne rozwiązywanie problemów oraz zaangażowanie krajowe i międzynarodowe są podstawą w naszej firmie.
Staramy się, aby nasze produkty i usługi przynosiły jak największą korzyść naszym użytkownikom, klientom i partnerom.
Nasze produkty i usługi spełniają najwyższe standardy jakośći i bezpieczeństwa. Pojęcie "jakość" rozumiemy w medi kompleksowo, jako jakość produktów oraz jako jakość zachowania we wzajemnych stosunkach.
Wszyscy pracownicy medi dzięki swojemu zaangażowaniu, pracują na wspólny sukces firmy. Z tego względu na wszystkich płaszczyznach i we wszystkich obszarach stwarzamy takie środowisko pracy, w którym...
ustalone są wyraźne cele / zadania, a ich realizacja jest wspierana przez wszystkie zaangażowane i odpowiedzialne osoby.
wszyscy w przedsiębiorstwie przejmują odpowiedzialność za powierzone im zadania, jakość działania i wyniki.
wyniki są oceniane, zasługi doceniane, a zdolności promowane.
wszyscy są zobowiązani do realizacji swych zadań w procesach wewnętrznych i zewnętrznych w interesie wszystkich.
możliwe jest szybkie dostosowanie do wewnętrznych i zewnętrznych procesów zmian.
Jednocześnie takiemu środowisku pracy ma towarzyszyć jak największe zadowolenie z pracy i tym samym jakość życia każdego pracownika.