Regulamin

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przed Sprzedającego pod adresem www.drmedico.eu.

Sprzedającym jest firma:

Arkmed Adam Rudnicki, właściciel marki DrMedico, z siedzibą w Bielawie przy ul. Sikorskiego 26, NIP 882-201-98-92, REGON 021064601, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarkizwana także zamiennie „Usługodawcą”.

Kontakt ze Sprzedającym można uzyskać:

 • - pod numerem telefonu 785 180 118 (koszt połączenia według stawek operatorów)
 • - korzystając z adresu poczty elektronicznej: info@drmedico.eu

1. Definicje

 • Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (DZ.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 • Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym
 • Konsument - Klient będący osobą fizyczną, korzystającą ze Sklepu Internetowego na zasadach określonych w nieniejszym Regulaminie.
 • Usługodawca – podmiot świdczący uślugi sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego na zasadach okreśłonyc w niniejszym Regulaminie.
 • Przedmiot transakcji – Towary wymienionie i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego.
 • Towar – rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie Internetowym, której dotyczy Umowa Sprzedaży.
 • Umowa dodatkowa – usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta poza Sklepem Internetowym w związku z charakterem sprzedawanych Towarów.
 • Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy Kodeku cywilnego, zawarta pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.
 • Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowyu dostępny pod adresem www.drmedico.eu, za pośrednictwem którego Klient może złożyć zamówienie.
 • Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.
 • System Informatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przrzetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego.
 • Newsletter – elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych informacji o Produktach, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym.
 • Konto – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w Systemie Informatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym.

2. Zasady ogólne

 • Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.drmedico.eu/regulamin
 • Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.
 • Sklep Internetowy Dr.Medico.eu prowadzi sprzedaż detaliczną produktów medycznych za pośrednictwem internetu.
 • Wszystkie oferowane Towary w sklepie Dr.Medico.eu są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 • W ramach wymagań technicznych niezbędnych do poprawnej współpracy z Systemem Informatycznym Usługodawcy Klient powinien dysponować urządzeniem z dostępem do internetu (np. komputer, laptop), posiadać aktywne konto poczty elektronicznej, przeglądarkę internetową Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej. Zalecana minimalna rozdzielczość ekranu to 1024x768; Konsument powinien także mieć włączone możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript w przeglądarce internetowej.
 • Klient zobowiązany jest do niedostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujące przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste, prawa autorskie i inne prawa Usługodawcy i osób trzecich.
 • Korzystanie z Konta możliwe jest po wypełnieniu Formularza rejestracji oraz kliknięciu „Zarejestruj się”. Niezbędne jest również podanie przez Usługobiorcę następujących danych: imienia i nazwiska/nazwy firmy, adresu (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adresu poczty elektronicznej, numeru telefonu kontaktowego oraz hasła.
 • Korzystanie z Newslettera możliwe jest po podaniu adresu poczty elektronicznej w dedykowanym polu na stronie sklepu oraz kliknięcia OK. Można również dołączyć do usługi Newsltter poprzez zaznaczenie checkboxa podczas zakładania konta.
 • Konto jak i Newsletter są to usługi świadczone bezpłatnie przez czas nieoznaczony. Klient w każdej chwili ma możliwość rezygnacji z usług poprzez wysłanie odpowiedniego żądania do Usługodawcy:
  • - drogą elektroniczną – info@drmedico.eu
  • - lub listownie na adres : Arkmed Adam Rudnicki, ul. Sikorskiego 26, 58-260 Bielawa
  • - Wszelkie reklamacje dotyczące funkcjonowania Systemu Informatycznego lub Sklepu Internetowego prosimy przesyłać: drogą elektroniczną – info@drmedico.eu, lub listownie na adres: Arkmed Adam Rudnicki, ul. Sikorskiego 26, 58-260 Bielawa
 • Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż 14 dni.

3. Składanie zamówień

 • 1. Ceny podane na stronach sklepu drmedico.eu są cenami brutto podanymi w złotych polskich. Podane ceny nie obejmują kosztów przesyłki Towarów. Ceny końcowe, obejmujące koszty transportu oraz wszystkie ewentualny dodatkowe koszty, widoczne są w trakcie składania zamówienia, także w momencie potwierdzenia zamówienia przez klienta.
 • 2. Zamówienia przyjmowane są przez stronę internetową drmedico.eu, telefonicznie pod numerem telefonu 785 180 118 oraz drogą mailową : info@drmedico.eu
 • 3. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe, w tym dokładny adres dostawy Towaru, adres e-mail oraz kontaktowy numer telefonu.
 • 4. Jeśli dane podane przez Klienta będą niepoprawne lub niekompletne, Sprzedający skontaktuje się z Klientem. Jeśli kontakt nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo anulować zamówienie
 • 5. Klient w procesie składania zamówienia może wyrazić wolę otrzymania paragonu fiskalnego lub faktury VAT, która może zostać załączona do wysyłanej przesyłki lub przesłana drogą elektroniczną.
 • 6. W trakcie składania Zamówienia, Klient może wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedającego w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Klient ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
 • 7. Klient może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia. W tym celu Klient powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego Konta.
 • 8. Niezwłocznie po otrzymaniu zamówienia Sprzedający wyślę wiadomość potwierdzającą na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta w zamówieniu. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości potwierdzającej zamówienie następuje zawarcie Umowy Sprzedaży.

4. Sposoby i terminy płatnosci

 • Na każdy sprzedany towar wystawiamy paragon lub fakturę VAT.
 • Sprzedający umożliwia Klientowi następujące formy płatnośći za zamówione Towary:

  • - płatność gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki
  • - płatność gotówką przy odbiorze osobistym
  • - płatność przelewem na rachunek Sprzedającego: Bank PKO BP, numer rachunku: 54 1020 5242 0000 2602 0345 2786
  • - płatności elektroniczne za pomocą serwisu przelewy24.pl – zasady i warunki działania usługi na www.przelwy24.pl. Dane firmy obsługującej serwis płatności: DialCom24 Sp. z o.o. Adres firmy: 60-327 Poznań, ul. Kanclerska 15, NIP 781-173-38-52, REGON 634509164
 • W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem lub płatności elektronicznych Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

W przypadku wyboru przez Klienta płatności gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki albo płatności gotówką przy odbiorze osobistym, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

5. Koszty, sposoby i terminy dostawy

 • Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia lub podany telefonicznie albo drogą mailową. Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.
 • Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu są wskazywane Klientowi w trakcie składania Zamówienia oraz w zakładce na stronie sklepu „Koszty dostawy”.
 • Sprzejacący umowżliwa Klientowi następujące sposoby dostawy:

  • - przesyłka kurierska
  • - przesyłka kurierska pobraniowa
  • - odbiór osobisty pod adresem: Arkmed, ul. Piłsudskiego 8, 58-200 Dzierżoniów
 • Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatności przelewem, momentem dokonania zamówienia w przypadku płatności kartą lub wyborem opcji „za pobraniem” lub w momencie otrzymania przez Sprzadającego informacji o wpływie wpłaty na rachunek operatora płatności elektronicznych w przypadku wyboru opcji szybkiej płatności elektronicznej.

6. Odstąpienie od umowy

 • 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bezpodania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni (podstaw prawna: art. 7 ust.1  ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.). Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres Usługodawcy.
 • 2. Do zachowania terminu wsytarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres Arkmed Adam Rudnicki, ul. Sikorskiego 26, 58-260 Bielawa lub adres poczty elektronicznej info@drmedico.eu
 • 3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
 • 4. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta oraz dodatkowo dostępny jest jako załącznik do niniejszego Regulaminu. Wzór formularza nie jest obowiązujący, jest jedynie pomocą dla Klienta.
 • 5. Bieg terminu od odstąpienia od umowy rozpoczyna się z chwilą, kiedy Klient wchodzi w fizyczne posiadanie zamówionego Towaru.
 • 6. Prawo odsąpienia od umowy nie przysługuje w sytuacji:

  • - w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  • - w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu

7. Reklamacje

 • 1. Produkty posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta.
 • 2. Reklamację należy składać listownie na adres Arkmed Adam Rudnicki, ul. Sikorskiego 26, 58-260 Bielawa lub na adres poczty elektronicznej info@drmedico.eu.
 • 3. Dokonując reklamacji należy przesłać reklamowany Towar wraz z dowodem zakupu i pismem reklamacyjnym, którego wzór jest załączony na końcu niniejszego Regulaminu. Załączony wzór pełni jedynie funkcję informacyjną i nie jest obowiązujący przy procesie reklamacji.
 • 4. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.
 • 5. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Klient może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności. (Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego).
 • 5. Klient traci uprawnienia określone w pkt. 5 niniejszego paragrafu, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi sklepu o tym fakcie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.

8. Zamiana regulaminu

 • 1. Klienci posiadający konto w Sklepie zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu za pośrednictwem korespondencji e-mail.
 • 2. Jeżeli w czasie, jaki upłynął od ostatniego logowania nastąpiła zmiana Regulaminu Sklepu, Klient akceptuje lub nie jego postanowienia po zmianach. W przypadku braku akceptacji warunków Regulaminu, w szczególności po wprowadzeniu jego zmian, zakupy w Sklepie internetowym nie są możliwe.
 • 3. Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian przysługuje uprawnienie do usunięcia konta w każdym czasie.
 • 4. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.

9. Postanowienia końcowe

 • 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).
 • 2. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.)