Polityka prywatności

 • Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego drmedico.eu jest Adam Rudnicki, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Arkmed Adam Rudnicki wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, adres: ul. Sikorskiego 26, 58-260 Bielawa, 882-201-98-92
 • Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży, w związku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do klienta oraz, w przypadku wyboru opcji szybkich płatności internetowych, instytucjom obsługującym płatność (przelwey24.pl). Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania w każdym momencie w panelu Konta. Korekty danych dokonać można również wysyłając stosowną informację na adres biuro@arkmed.pl. Dane są przekazywane dobrowolnie, jednakże niepodanie podstawowych danych może uniemożliwić realizację Umowy Sprzedaży.
 • Informacja o zasadach i sposobach utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez Usługodawcę drugiej stronie treści zawieranej umowy:

  • - utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy następuje przez przesłanie stosownej wiadomości e-mail po zawarciu Umowy Sprzedaży
  • - utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje przez przekazanie Klientowi specyfikacji Zamówienia oraz dowodu zakupu
  • - treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Usługodawcy oraz udostępniana na każde żądanie Klienta
 • Sprzedający może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez Klienta ze Sklepu Internetowego w celu:

  • - identyfikacji zalogowanych Klientów
  • - zapamiętywania Towarów dodanych do „koszyka”
  • - personalizacji strony na podstawie preferencji Klienta
 • Szczegółowe informacje dotyczące plików Cookies oraz zmian ustawień tychże plików dostępne są w działach pomocy oraz na stronach internetowych przeglądarek internetowych.
 • Podstawą przetwarzania danych osbowych Klienta w celach marketingowych (Newsletter) jest uprzednia zgoda Klienta. Zgoda może być w każdej chwili wycofana przez Klienta.