Lista produktów firmy MOBILEX

MOBILEX

Firma MOBILEX jest znanym na rynku polskim dystrybutorem i wytwórcą sprzętu ortopedyczno - rehabilitacyjnego, wózków inwalidzkich z napędem elektrycznym oraz produktów przyczyniających się do likwidacji barier architektonicznych. Dzięki ponad dziesięcioletniemu doświadczeniu oraz wysoko wykwalifikowanej kadrze, gwarantujemy naszym Klientom wysoką i stabilną jakość wyrobów i usług, profesjonalną i etyczną obsługę, pomoc i doradztwo optymalne dla indywidualnych potrzeb klienta niepełnosprawnego. Naszą dewizą stało się wyznaczanie nowych standardów technicznych i jakościowych na polskim rynku.


Celem Firmy jest zaspokajanie potrzeb Klientów poprzez budowanie z nimi trwałych relacji, oferowanie produktów najwyższej jakości, przy zastosowaniu nowoczesnych technologii i zachowaniu bezpieczeństwa działania.


Cele jakie sobie wyznaczamy realizujemy poprzez:
Zatrudnianie personelu o niezbędnej wiedzy, kwalifikacjach i wysokich umiejętnościach praktycznych, dążąc do ciągłego ich doskonalenia
Korzystanie tylko ze sprawdzonych dostawców sprzętu, towarów, materiałów i usług spełniających wymagania jakościowe;
Terminową i rzetelną realizację usług
Ciągłym wzbogacaniu oferty Spółki o nowoczesne rozwiązania i technologie oraz wyspecjalizowane produkty o sprawdzonych, ale wyróżniających się cechach technicznych i jakościowych
Wnikliwym rozpoznawaniu potrzeb Klienta niepełnosprawnego i dostosowywaniu własnej oferty do oczekiwań w wymaganym przez Klienta zakresie
Inspirowaniu i bezpośrednim nadzorowaniu procesu doskonalenia firmy, jej profesjonalnego działania i rozwoju